Sermons from Listopad 2021

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA, ROK B XXXIV Niedziela Zwykła – 21 listopada 2021

LITURGIA SŁOWA zagładzie. Oto słowo Boże. PSALM RESPONSORYJNY (Ps 93 (92), PIERWSZE CZYTANIE (Dn 7, 13-14) Królestwo Syna Człowieczego Czytanie z Księgi proroka Daniela Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu […]

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B – 14 listopada 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Dn 12, 1-3) Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych Czytanie z Księgi proroka Daniela W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są […]

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B – 7listopada 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 17, 10-16) Uboga wdowa karmi Eliasza Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: «Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił». Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, […]

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1 listopada 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Ap 7, 2-4. 9-14) Triumf wybranych Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy […]

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 31 października 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 8, 22-23. 27-30) Niech Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: «O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole […]