Sermons from sierpień 2021

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 4, 1-2. 6-8) Wezwanie do zachowania przykazań Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, […]

22 sierpnia 2021 r – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b) Przypomnienie powołania narodu Czytanie z Księgi Jozuego Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: «Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, […]

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 15 sierpnia 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab) Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej […]

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B – 8 sierpnia 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 19, 4-8) Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: «Wielki już czas, o Panie! Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków». Po czym położył […]

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B – 1 sierpnia 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Wj 16, 2-4. 12-15) Bóg daje cudowny pokarm Czytanie z Księgi Wyjścia Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby […]