Sermons from marzec 2021

NIEDZIELA PALMOWA, czyli NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

LITURGIA SŁOWA NIEDZIELA PALMOWA, ROK B EWANGELIA W CZASIE PROCESJI I POŚWIĘCENIA PALM (Mk 11,1-10) Wjazd Jezusa do Jerozolimy Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu […]

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21 marca 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Jr 31, 31-34) Nowe przymierze Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że […]

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14 marca 2021

LITURGIA SŁOWA NIEDZIELA RADOŚCI – LAETARE PIERWSZE CZYTANIE (2 Krn 36, 14-16. 19-23) Gniew i miłosierdzie Boże Czytanie z Drugiej Księgi Kronik Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem […]

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7 marca 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE ( Wj 20, 1-3. 7-8. 12-17) Ogłoszenie przykazań Bożych Czytanie z Księgi Wyjścia W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych […]

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28 lutego 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18) Ofiara Abrahama Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!». A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki […]