Sermons from luty 2021

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21 lutego 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 9, 8-15) Przymierze Boga z Noem po potopie Czytanie z Księgi Rodzaju Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, […]

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 lutego 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Kpł 13, 1-2. 45-46) Odosobnienie trędowatego Czytanie z Księgi Kapłańskiej Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów […]

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 lutego 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Hi 7, 1-4. 6-7) Marność życia ludzkiego Czytanie z Księgi Hioba Hiob przemówił w następujący sposób: «Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce […]

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 stycznia 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 18, 15-20) Bóg obiecuje zesłać proroka Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu: «Pan, Bóg twój, wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga […]