Sermons from styczeń 2021

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 stycznia 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Jon 3, 1-5. 10) Nawrócenie Niniwitów Czytanie z Księgi proroka Jonasza Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy […]

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 stycznia 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (1 Sm 3, 3b-10. 19) Powołanie Samuela Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się […]

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 10 stycznia 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55, 1-11 ) Nowe i wieczne przymierze Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą […]

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 3 stycznia 2021

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Syr 24, 1-2. 8-12) Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Mądrości Syracha. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij […]