Sermons from grudzień 2020

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 27 grudnia 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3) Obietnica potomstwa Czytanie z Księgi Rodzaju Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». Abram rzekł: «O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; […]

IV NIEDZIELA ADWENTU – 20 grudnia 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16) Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie Czytanie z Drugiej Księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dookoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do […]

III NIEDZIELA ADWENTU – 13 grudnia 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Iz 61, l-2a. 10-11) Ogromnie się weselę w Panu Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. «Ogromnie się weselę w […]

II NIEDZIELA ADWENTU – 6 grudnia 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (Iz 40, 1-5. 9-11) Przygotujcie drogę dla Pana Czytanie z Księgi proroka Izajasza. «Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy». […]