Sermons from październik 2020

OSTATNIA NIEDZIELA PAŹDZIERNIKA, UROCZYSTOŚĆ, ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA – 25 października 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 8, 22-23. 27-30) Modlitwa Salomona Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej. Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: «O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga, jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich […]

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 października 2020

LITURGIA SŁOWA czytanie (Iz 45, 1. 4-6) Król Cyrus narzędziem Boga Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę, […]

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 października 2020

LITURGIA SŁOWA czytanie (Iz 25, 6-10a) Uczta mesjańska Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na […]

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 października 2020

LITURGIA SŁOWA czytanie (Iz 5, 1-7) Pieśń o winnicy Czytanie z Księgi proroka Izajasza Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. […]