Sermons from marzec 2020

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29 marca 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Ez 37, 12-14 Udzielę wam mego ducha, byście ożyli Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu […]

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22 marca 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13b Namaszczenie Dawida na króla Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla». Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan […]

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15 marca 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Wj 17, 3-7 Woda wydobyta ze skały Czytanie z Księgi Wyjścia Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?» Mojżesz wołał wtedy […]

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8 marca 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Rdz 12, 1-4a Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił […]

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 1 marca 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 Stworzenie i grzech pierwszych ludzi Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz […]