Sermons from styczeń 2020

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 stycznia 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Iz 8, 23b – 9, 3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką Czytanie z Księgi proroka Izajasza W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju […]

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 stycznia 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Iz 49, 3. 5-6 Sługa Boży światłością całej ziemi Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym […]

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 12 stycznia 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Iz 42, 1-4. 6-7 Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie Czytanie z Księgi proroka Izajasza To mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku […]

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 5 stycznia 2020

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Mądrości Syracha Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij […]

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 29 grudnia 2019

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Syr 3, 2-6. 12-14 Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców Czytanie z Mądrości Syracha Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy […]