Sermons from Listopad 2019

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 listopada 2019

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Ml 3, 19-20a Sprawiedliwy sąd Boży Czytanie z Księgi proroka Malachiasza «Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, […]

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 listopada 2019

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE 2 Mch 7, 1-2. 9-14 Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co masz zamiar […]

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 listopada 2019

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Mdr 11, 22 – 12, 2 Bóg miłuje całe stworzenie Czytanie z Księgi Mądrości Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie […]