Sermons from marzec 2019

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24 marca 2019

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Wj 3, 1-8a. 13-15 Powołanie Mojżesza Czytanie z Księgi Wyjścia Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie […]

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17 marca 2019

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Rdz 15, 5-12. 17-18 Bóg zawiera przymierze z Abrahamem Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: «Ja […]

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 marca 2019

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Syr 27, 4-7 Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość Czytanie z Mądrości Syracha Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie chwal męża […]