Sermons from luty 2019

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 lutego 2019

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 Dawid oszczędza Saula Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w środku […]

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 lutego 2019

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Jr 17, 5-8 Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera […]

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 lutego 2019

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Iz 6, 1-2a. 3-8 Powołanie proroka Czytanie z Księgi proroka Izajasza W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan […]

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 lutego 2019

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Jr 1, 4-5. 17-19 Powołanie proroka Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie […]