Sermons from Listopad 2018

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – niedziela 25 listopada 2018

  LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 13-14 Królestwo Syna Człowieczego Czytanie z Księgi proroka Daniela Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest […]

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 listopada 2018

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Dn 12, 1-3 Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych Czytanie z Księgi proroka Daniela W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są […]

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 listopada 2018

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 17, 10-16 Uboga wdowa karmi Eliasza Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: «Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił». Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, […]

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 listopada 2018

PIERWSZE CZYTANIE Pwt 6, 2-6 Będziesz miłował Boga z całego serca Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu: «Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie […]