Sermons from lipiec 2018

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 lipca 2018

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Jr 23, 1-6 Bóg sam ustanowi pasterzy Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Pan mówi: «Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja […]

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 lipca 2018

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 7, 12-15 Misja proroka Czytanie z Księgi proroka Amosa Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: «„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą». I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie […]

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 8 lipca 2018

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Ez 2, 2-5 Powołanie proroka Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: «Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali […]

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1 lipca 2018

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Mdr 1, 13-15; 2, 23-24 Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła Czytanie z Księgi Mądrości Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej […]