Sermons from marzec 2018

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 25 marca 2018

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Iz 50, 4-7 Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem […]

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 marca 2018

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Jr 31, 31-34 Nowe przymierze Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że […]

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11 marca 2018

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE 2 Krn 36, 14-16. 19-23 Gniew i miłosierdzie Boże Czytanie z Drugiej Księgi Kronik Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym […]

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 4 marca 2018

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Wj 20, 1-17 Ogłoszenie przykazań Bożych Czytanie z Księgi Wyjścia W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na […]