Sermons from styczeń 2018

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 stycznia 2018

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE – Pwt 18,15-20 Bóg obiecuje zesłać proroka Mojżesz powiedział do ludu: «Pan, Bóg twój, wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie […]

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 stycznia 2018

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Jon 3, 1-5. 10 Nawrócenie Niniwitów Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz […]

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 stycznia 2018

LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE z 1 Księgi Samuela: 1 Sm 3,3b-10.19 Powołanie Samuela Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela. Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do Helego mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż […]

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 7 stycznia 2018

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza: Iz 55,1-11 Nowe i wieczne Przymierze Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na […]

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 31 grudnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Rodzaju Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer». […]