Sermons from grudzień 2017

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – 25 grudnia 2017

LITURGIA SŁOWA (Pasterka – Msza św. w nocy) I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 9,1-3.5-6 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek […]

III NIEDZIELA ADWENTU – 17 grudnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 61,1-2a.10-11 Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, […]

II NIEDZIELA ADWENTU – 10 grudnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 40,1-5.9-11 Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy, Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na […]

I NIEDZIELA ADWENTU – 3 grudnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 63,16b-17.19b;64,3-7 Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś […]