Sermons from październik 2017

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 29 października 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Wyjścia: Wj 22, 20-26 Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze […]

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 października 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 45,1.4-6 To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim […]

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 października 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 25,6-10a Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. […]

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8 października 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 5,1-7 Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że […]

01.10.2017 r. – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Ezechiela: Ez 18,25-28 Wy mówicie: Sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił […]