Sermons from wrzesień 2017

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 września 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 55,6-9 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie […]

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 września 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Syracha: Syr 27,30-28,7 Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik. Tego, który się mści, spotka zemsta Pana: On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie […]

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 września 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Ezechiela: Ez 33,7-9 To mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – […]

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 września 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Jeremiasza: Jr 20,7-9 Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: Gwałt i ruina! Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: Nie będę […]