Sermons from sierpień 2017

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 sierpnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 22,19-23 To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce: on będzie ojcem […]

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 sierpnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 1 Księgi Królewskiej: 1 Krl 19,9a.11-13 Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana! A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan […]

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO – 6 sierpnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Daniela: Dn 7,9-10.13-14 Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, […]