Sermons from lipiec 2017

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 lipca 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 1 Księgi Królewskiej: 1 Krl 3,5.7-12 W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co mam ci dać. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! […]

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 lipca 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Mądrości: Mdr 12,13.16-19 Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie, Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą […]

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 lipca 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 55,10-11 Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie […]

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 lipca 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Zachariasza: Za 9,9-10 Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Eframie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego […]

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2 lipca 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 2 Księgi Królewskiej: 2 Krl 4, 8-12a. 14-16a Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle […]