Sermons from czerwiec 2017

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 czerwca 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Jeremiasza: Jr 20,10-13 Słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie […]

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 czerwca 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Wyjścia: Wj 19,1-6a W trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry […]

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ – 11 czerwca 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Wyjścia: Wj 34,4b-6,8-9 Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty […]

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 4 czerwca 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 2,1-11 Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich […]