Sermons from maj 2017

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 28 maja 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 1,1-11 Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się […]

VI NIEDZIELA WIELKANOCY – 21 maja 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 8,5-8.14-17 Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy […]

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14 maja 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 6,1-7 Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły – powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych […]

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 7 maja 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 2,14a.36-41 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? – […]

III NIEDZIELA WIELKANOCY – 30 kwietnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 2,14.22-28 W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i […]