Sermons from kwiecień 2017

II NIEDZIELA WIELKANOCY, NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA – 23 kwietnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 2,42-47 Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali […]

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 16 kwietnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 10,34a.37-43 Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. […]

NIEDZIELA PALMOWA – 9 kwietnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 50,4-7 Nie Zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie […]

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 2 kwietnia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Ezechiela: Ez 37,12-14 Tak mówi Pan Bóg: „Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój,         i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście […]