Sermons from marzec 2017

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26 marca 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 1 Księgi Samuela: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a Pan rzekł do Samuela: Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił:   Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na […]

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 19 marca 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Wyjścia: Wj 17,3-7 Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: Co mam […]

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12 marca 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Rodzaju: Rdz 12,1-4a Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie […]

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Rodzaju: Rdz 2,7-9;3,1-7 Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z […]