Sermons from luty 2017

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 lutego 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 49,14-15 Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć       o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. PSALM RESPONSORYJNY – Ps 62,2-3.6-9 REFREN: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza Jedynie w […]

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 lutego 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Kapłańskiej: Kpł 19,1-2.17-18 Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do […]

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 lutego 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Syracha: Syr 15,15-20 Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na […]

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 lutego 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 58,7-10 Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza         i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a […]