Sermons from styczeń 2017

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 29 stycznia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Sofoniasza: So 2,3;3,12-13 Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I […]

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 stycznia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 8,23b–9,3 W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to                   w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.   Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, […]

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 stycznia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 49,3.5-6 Pan rzekł do mnie: Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A […]

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 8 stycznia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 42,1-4.6-7 To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka […]

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI, UROCZYSTOŚĆ – 1 stycznia 2017

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Liczb: Lb 6,22-27 Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy […]