Sermons from grudzień 2016

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – NIEDZIELA 25.12.2016

LITURGIA SŁOWA – MSZA ŚW. W DZIEŃ I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 52,7-10 O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne […]

IV NIEDZIELA ADWENTU – 18 grudnia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 7,10-14 Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: […]

III NIEDZIELA ADWENTU – 11 grudnia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 35,1-6a.10 Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce […]

II NIEDZIELA ADWETU – 4 grudnia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 11,1-10 Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej […]