Sermons from Listopad 2016

I NIEDZIELA ADWENTU – 27 listopada 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 2,1-5 Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów,    że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakubowego! […]

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, […]

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 listopada 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Malachiasza: Ml 3,19-20a Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie […]

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 listopada 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 2 Księgi Machabejskiej: 2 Mch 7,1-2.9-14 Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami                 i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od […]

NIEDZIELA 30 października 2016 ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

LITURGIA SŁOWA Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 8, 22-23. 27-30  Następnie Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego      i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: „O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy […]