Sermons from październik 2016

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 października 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Mądrości Syracha: Syr 35,12-14.16-18 Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa biednego przeniknie […]

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 października 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Wyjścia: Wj 17,8-13 Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki         z Amalekitami. Mojżesz, […]

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 października 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 2 Księgi Królewskiej: 2 Krl 5,14-17 Wódz Syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: […]

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2 października 2016

Msza św. 2.10.2016LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Habakuka: Ha 1,2-3;2,2-4 Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: Krzywda mi się dzieje! – a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. […]