Sermons from wrzesień 2016

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 września 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Amosa: Am 6,1a.4-7 Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej        i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania.             Piją czaszami […]

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 września 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Amosa: Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za […]

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 września 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Wyjścia: Wj 32,7-11.13-14 Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon,        i złożyli […]

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 września 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Mądrości: Mdr 9,13-18b Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę             i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż wyśledzi […]