Sermons from sierpień 2016

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 sierpnia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Syracha: Syr 3,17-18.20.28-29 Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana      i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła […]

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 sierpnia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 66,18-21 Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej […]

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 sierpnia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Jeremiasza: Jr 38,4-6.8-10 W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu powiedzieli do króla: Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla […]

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 sierpnia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Mądrości: Mdr 18,6-9 Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych,     a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że te same […]

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 lipca 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Koheleta: Koh 1,2;2,21-23 Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko marność. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą                   i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem […]