Sermons from lipiec 2016

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 lipca 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Rodzaju: Rdz 18,20-32 Bóg rzekł do Abrahama: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się. Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, […]

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 lipca 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Rodzaju: Rdz 18,1-10a Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu        w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie.   Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz […]

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 lipca 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Powtórzonego Prawa: Pwt 30,10-14 Mojżesz powiedział do ludu: Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza […]

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 lipca 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 66,10-14c Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili, ażebyście ssać mogli aż do nasycenia         z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. […]