Sermons from czerwiec 2016

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 czerwca 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 1 Księgi Królewskiej: 1 Krl 19,16b.19-21 Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. Eliasz stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz […]

23.06.2016 – Ks. Arcybiskup Józef Górzyński udzielił naszej młodzieży (38 osób) Sakramentu Bierzmowania.

Dziękuję Ks. Arcybiskupowi za przyjazd i posługę pasterską. Dziękuję księżom naszego dekanatu za udział w tej uroczystości. Dziękuję katechecie panu Piotrowi za przygotowanie młodzieży. Dziękuję paniom, które na plebani przygotowały posiłek. Dziękuję panu organiście i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczyści. 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 czerwca 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Zachariasza: Za 12,10-11 Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny […]

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 czerwca 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 2 Księgi Samuela: 2 Sm 12,1.7-10.13 Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Natan oświadczył Dawidowi: To mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i […]

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 czerwca 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 1 Księgi Królewskiej: 1 Krl 17,17-24 Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić […]

IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 29 maja 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 1 Księgi Królewskiej: 1 Krl 8,41-43 Po poświęceniu świątyni Salomon tak się modlił: „Cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe imię (bo będzie słychać o Twoim wielkim imieniu i o Twojej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu), gdy przyjdzie i […]