Sermons from maj 2016

NIEDZIELA TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ – 22 maja 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Przysłów: Prz 8,22-31 To mówi mądrość Boża: Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; nim ziemię i pola uczynił – […]

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 15 maja 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 2,1-11 Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich […]

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 8 maja 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 1,1-11 Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się […]

VI NIEDZIELA WIELKANOCY – 1 maja 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 15,1-2.22-29 Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w […]