Sermons from kwiecień 2016

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 24 kwietnia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 14,21-27 Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. […]

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17 kwietnia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 13,14.43-52 Oni zaś [Paweł i Barnaba] przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W […]

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10 kwietnia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów apostolskich: Dz 5,27b-32.40b-41 Arcykapłan zapytał apostołów: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię,      a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na […]

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 3 kwietnia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 5,12-16 Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę           w Pana. Wynoszono […]