Sermons from marzec 2016

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 27 marca 2016

LITURGIA SŁOWA CZYTANIE I z Dziejów Apostolskich: Dz 10,34a.37-43 Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. […]

NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 50,4-7 Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym […]

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 13 marca 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 43,16-21 Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja […]

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 6 marca 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Jozuego : Joz 5,9-12 I rzekł Pan do Jozuego: Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna […]