Sermons from styczeń 2016

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 stycznia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Nehemiasza: Ne 8,1-4a.5-6.8-10 Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz Prawo przed zgromadzenie, w […]

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 stycznia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 62,1-5 Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. […]

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 10 stycznia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 42,1-4.6-7 To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka […]

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 3 stycznia 2016

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Syracha: Syr 24,1-2.8-12 Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo! Przed […]