Sermons from grudzień 2015

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 27 grudnia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Syracha: Syr 3,2-6.12-14 Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a […]

IV NIEDZIELA ADWENTU – 20 grudnia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Micheasza: Mi 5,1-4a A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów […]

III NIEDZIELA ADWENTU – 13 grudnia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Sofoniasza: So 3,14-18a Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: Nie bój się, Syjonie! Niech […]

II NIEDZIELA ADWENTU – 6 grudnia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Barucha: Ba 5,1-9 Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości, pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe […]