Sermons from Listopad 2015

I NIEDZIELA ADWENTU – 29 listopada 2015

I CZYTANIE z Księgi Proroka Jeremiasza: Jr 33,14-16 Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. […]

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22 listopada 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Daniela: Dn 7,13-14 Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a […]

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 listopada 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Daniela: Dn 12,1-3 W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęli […]

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1 listopada 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Apokalipsy: Ap 7,2-4.9-14 Ja Jan ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę […]