Sermons from październik 2015

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 25 października 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 1 Księgi Królewskiej: 1 Krl 8,22-23.27-30 Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: „O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy […]

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 października 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 53,10-11 Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On […]

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 października 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Mądrości: Mdr 7,7-11 Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy […]

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 października 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Rodzaju: Rdz 2,18-24 Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które […]