Sermons from sierpień 2015

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 sierpnia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Powtórzonego Prawa: Pwt 4,1-2.6-8 Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, […]

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 sierpnia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Jozuego: Joz 24,1-2a.15-17.18b Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy […]

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 sierpnia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Przysłów: Prz 9,1-6 Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie. Do tego, komu brak mądrości, mówiła: Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę […]

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 sierpnia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 1 Księgi Królewskiej: 1 Krl 19,4-8 Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, […]

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2 sierpnia 2015

I CZYTANIE z Księgi Wyjścia: Wj 16,2-4.12-15 I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas […]