Sermons from lipiec 2015

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 lipca 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Jeremiasza: Jr 23,1-6 Pan mówi: Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska. Dlatego to mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków […]

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.07.2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Ezechiela: Ez 2,2-5 Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie […]

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 czerwca 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Mądrości: Mdr 1,13-15; 2,23-24 Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Bo dla nieśmiertelności Bóg […]