Sermons from kwiecień 2015

IV NIEDZIELA WIELKANOCY – 26 kwietnia 2016 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 4,8-12 Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z […]

III NIEDZIELA WIELKANOCY – 19 kwietnia 2015 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 3,13-15.17-19 Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego […]

II NIEDZIELA WIELKANOCY – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 12 kwietnia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 4,32-35 Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali […]

NIEDZIELA WIELKANOCY ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 5 kwietnia 2015 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Dziejów Apostolskich: Dz 10,34a.37-43 Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. […]