Sermons from marzec 2015

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 29 marca 2015 roku

I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 50,4-7 Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. […]

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22 marca 2015 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Jeremiasza: Jr 31,31-34 Pan mówi: Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem […]

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15 marca 2015 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 2 Księgi Kronik: 2 Krn 36,14-16.19-23 Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia wysłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak […]

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8 marca 2015 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Wyjścia: Wj 20,1-17 W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co […]

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1.03.2015 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Rodzaju: Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem – powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. A gdy przyszli na to […]