Sermons from luty 2015

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22 lutego 2015 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE  z Księgi Rodzaju: Rdz 9,8-15 Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły […]

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 lutego 2015 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE – z Księgi Kapłańskiej: Kpł 13,1-2.45-46 Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, który podlega […]

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 8 lutego 2015 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Hioba: Hi 7,1-4.6-7 Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Lecz noc wiecznością się staje […]

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 1 lutego 2015 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Powtórzonego Prawa: Pwt 18,15-20 Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie […]