Sermons from styczeń 2015

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 stycznia 2015 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Jonasza: Jon 3,1-5.10 Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz […]

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 stycznia 2015 roku

I CZYTANIE z 1 Księgi Samuela: 1 Sm 3,3b-10.19 Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto jestem. Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan […]

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 11 stycznia 2015 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 42,1-4.6-7 To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka […]

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 4 stycznia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Syracydesa: Syr 24,1-2.8-12 Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo! Przed […]