Sermons from grudzień 2014

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 28 grudnia 2014

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Syracha: Syr 3,2-6.12-14 Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a […]

IV NIEDZIELA ADWENTU – 21 grudnia 2014 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 2 Księgi Samuela: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest […]

III NIEDZIELA ADWENTU – 14 grudnia 2014 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 61,1-2a.10-11 Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, […]

II NIEDZIELA ADWENTU – 7 grudnia 2014 roku

I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 40,1-5.9-11 Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy, Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie […]

I NIEDZIELA ADWENTU – 30 listopada 2014 roku

I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 63,16b-17.19b;64,3-7 Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa […]