Sermons from Listopad 2014

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA, UROCZYSTOŚĆ – niedziela 23.11.2014

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Ezechiela: Ez 34,11-12.15-17 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się […]

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 listopada 2014 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Przysłów: Prz 31,10-13.19-20.30-31 Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera […]

ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ – NIEDZIELA 9 listopada 2014

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Ezechiela: Ez 47,1-2.8-9.12 Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził […]

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1 listopada 2014 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła: Ap 7,2-4.9-14 Ja Jan ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. […]