Sermons from wrzesień 2014

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 września 2014 roku

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Ezechiela: Ez 18,25-28 Wy mówicie: Sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił […]

Słowo Boże XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 września 2014 roku

  I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 55,6-9 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są […]